Thursday, April 3, 2014

วิ่งทันโลก 10: มาเป็นนักวิ่งรักษ์โลกกันเถอะ | 2 comments:

คอลัมน์วิ่งทันโลก
Thai Jogging Magazine ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โดย oorrunningblog


อาจจะคิดไปเองก็ได้ แต่เรารู้สึกว่า นักวิ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเช่นนี้เพราะ การวิ่งด้วยตัวของมันเองเป็นกีฬาที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด จึงไม่แปลกที่จะดึงดูดเอาคนที่รักธรรมชาติ สายลม แสงแดด เข้ามาในสังกัดอยู่เอง อีกประการน่าจะเพราะคนที่มาวิ่ง คือคนที่ต้องการปรับปรุงชีวิตให้สมดุลและสมบูรณ์ จึงขยายแนวคิดเช่นนี้ออกสู่สิ่งต่างๆ รอบตัว รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย

วิ่งทันโลกฉบับเดือนแห่งความรักนี้ จึงขอข้ามพรมแดนความรักระหว่างคนกับคน มานำเสนอความรักที่คน-โดยเฉพาะนักวิ่ง จะสามารถมอบให้กับโลกได้บ้าง ซึ่งก็คือ การเป็นนักวิ่งสีเขียว (Green Runner) และการจัดงานวิ่งที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Marathon) นั่นเอง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...