Wednesday, July 20, 2011

60 วันกับโค้ช เซ็ทที่ 4 | No comments:

วันที่ 8 กค. วิ่ง 15 กม.เวลาไม่ต้องจับครับ แต่วิ่งให้รู้สึกเหนื่อยหอบเล็กน้อย
วันที่ 9 กค. วิ่ง 200 jog 100 x 15 เที่ยว เวลา 58 วินาที
วันที่ 10 กค. วิ่ง 1 กม. x 10 เที่ยว jog 200 เมตร เวลา 5 .25 นาที
วันที่ 11 กค. พักครับFriday, July 8, 2011

60 วันกับโค้ช เซ็ทที่ 3 | No comments:

วันศุกร์ที่ 1      วิ่ง 6 กม. x 2 เที่ยว jog ระหว่างเที่ยว 5 นาที เวลา 6:15 นาที
                       jog 8 นาที
                       วิ่ง 150m x 8 เที่ยว เดินพัก 150m ความเร็วสบาย
วันเสาร์ที่ 2     วิ่ง 1 กม. x 10 เที่ยว jog ระหว่างเที่ยว 200m เวลา 5:50 นาที
วันอาทิตย์ที่ 3 วิ่ง 200 x 15 เที่ยว jog ระหว่างเที่ยว 100m เวลา 60 วินาที
วันจันทร์ที่ 4    พัก

Friday, July 1, 2011

60 วันกับโค้ช เซ็ทที่ 2 | No comments:


วันจันทร์ที่ 27     วิ่ง 2 กม. x 5 เที่ยว jog ระหว่างเที่ยว 3 นาที เวลา 6:00 นาที / กม.
                           jog 8 นาที
                           วิ่ง 150m x 6 เที่ยว เดินพัก 150m ความเร็วสบาย
วันอังคารที่ 28    ว่ายน้ำ 1 ชม. 
วันพุธที่ 29          วิ่งช้า 1:20 ชม.
วันพฤหัสที่ 30     พัก

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...